Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik tasarımı bütününe bir markanın görünen yüzü diyebiliriz. Buradaki en önemli nokta, kolay anlaşılabilir, etkili, estetik kaygısı yüksek ve bütünlük teşkil etmesidir. Kurumsal kimlik çalışması profesyonel ekipler tarafından en ince ayrıntılarına kadar düşünülmelidir. Kurumsal kimlik genel bilinenin aksine sadece logo, kartvizit ve antetli kağıt değildir. Markanızın geleceğine yaptığınız bir yatırım olarak da görebilirsiniz. B2B ve B2C olarak da kullanabileceğini kurumsal kimlik marka bilinirliğinizi arttırmadaki ilk adımdır. İyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik sizin akılda kalmanızı sağlayacak en önemli faktörlerden birisidir. Görsel iletişim önemli bir konu olarak burada yer almaktadır. Ayrıca kurumsal kimlik sektörel ihtiyaçlara göre de değişiklik gösterebilir. Mesela, otel için kurumsal kimlik materyalleri farklı iken, otomotiv sektörü için kurumsal kimlik materyalleri farklıdır.

WebHub Sizler İçin

Ne sağlar ?

Kurumun kimliğini yansıtır
Algıyı güçlendirir
Kurum imajı oluşturur
Bakış açınızı yansıtır
Rakiplerinizden öne çıkarır
Ekip-Çalışan bağlılığınızı arttırır
Kültür oluşturmasını sağlar
Ekip disiplini sağlar
Kurumsal Kimlik Tasarımı
WebHub olarak tüm kurumsal kimlik süreçlerinin sonunda kurum kimlik kılavuzu oluşturarak, şirketin değişmez anayasası gibi birçok maddeyi ve içeriği bu kitapçık içerisinde tasarlıyoruz.

Kurumsal Kimlik Tasarımı Neleri Kapsar ?

Her ortaya çıkardığımız grafik çalışmasında firmaya özel renk ve tonları seçiyor, özenle çalışmalarımıza başlıyoruz. Ardından örnek tasarımlarla sunum yapıyor, firmanın fikri ve düşüncesini katarak, hayal gücümüze yön veriyoruz.
Kurumsal Kimlik Tasarımı (Logo, fatura, zarf, antetli, kartvizit, dosya, dijital materyaller vs.)
Logo Tasarımı (Kişiye veya firmaya özel eskiz sonrası dijital ortamda vektörel çizim)
Katalog Tasarımı (Çok sayfalı katalog ve tanıtım kitapçıkları tasarımları)
Broşür ve Tanıtım Tasarımları (Az sayfalı, tanıtım ve bilgi tasarımları)
Banner ve İnternet Tasarımları (İnternette veya web sitelerde kullanılacak tasarımlar)
Sosyal Medya Tasarımları (Reklam, tanıtım veya diğer sosyal medya tasarımları)
Baskı Ürünleri Tasarımı (Baskı yaptıracağınız tüm tasarımlar, baskıya uygun olarak)
Teklif İste

Logo Tasarımı Neden Önemli ?

Logonuz markanızın imzasıdır bu yüzden en profesyonel ele alınması gereken unsurlardan bir tanesidir. Günümüzdeki markaların hepsinin bir logosu vardır. Kimisi tipografik, kimisi de sembol olarak kendilerini en iyi anlattığını düşündüğü logolar ile pazarlama faaliyetlerine devam eder. Logolar kullanıldığı renkler, semboller ve tipografik oyunlar ile tüketiciye bu işi nasıl yaptıklarına dair bir ipucu verebilir.

Etkili Logo İçin Neler Yapılır ?

Kolay fark edilmeli
Verilmek istenen mesaja göre renk harmonisinin belirlenmesi ( Color Palette )
Kolay anlaşılabilir olması
Çeşitli alanlarda kullanıma uygun olması ( Tabela, Baskı, Vs. )
Markanın hikayesini ve konumlandırmasını taşıyor olması
Zamana yenik düşmemeli ve minimal olmalı
Taklit olmamalı ( Derinlemesine Rakip analizi yapılması gerekir )
İlgi çekmeli, dikkat dağıtmamalı

Kurumsal Kimlik Neden Gereklidir?

Herhangi bir iş alanındaki neredeyse her işletme için önemli bir kavram olan kurumsal kimlik pek çok noktada avantaj sağlayabilecek halde şekillenebilmektedir. Bu tamamen firmaların bu kavramın önemini ne derece kavradıklarına ve ne derece profesyonel bir şekilde bu süreci yönettiklerine göre değişmektedir. Özellikle var olan performansı arttırma, kısa sürede büyüme, sıçrama yapma ve aksaklıkları giderme gibi hedeflere sahip olan işletmeler için bu çalışmalar bütünü bir istek değil zorunluluk halinde olmaktadır. Çünkü bu hizmetlerin tamamı şirketlerin içerideki işleyişlerinin sağlıklı ilerlemesi ve dışarıdaki imajının iyi ve ilgi çekici olması yönünde hizmet vermektedir. Hem işlerin aksamaması hem de hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik düzenleniyor olması sağladığı avantajların en büyüğü olarak düşünülebilmektedir. Bir firmanın iyi bir imaj sağlaması yapacağı en büyük reklamlardan biri olmaktadır. Hem mevcut müşteri kitlesini korumak hem de oluşan iyi imaj sayesinde artan tanınırlıkla yeni müşterilere ulaşmak bu sayede mümkün hale gelmektedir. Her biri emek harcanarak ve düşünülerek şekillendirilen kurumsal kimlik unsurları sayesinde şirket iyi bir tanınırlık kazanabilmekte ve kısa sürede hedeflediği performans noktasına ulaşabilmektedir. Kurumsal kimlik oluşturulurken şirketin sosyal medya hesaplarının tarzları, reklam araçlarında kullanılacak unsurlar gibi reklamcılık sektörüyle bağlantılı detaylar da belirlenmektedir. Aynı zamanda işletmenin yöneticilerinden çalışanlarına herkesin görev tanımları, işteyken sergileyecekleri tavırlar, müşterilere ve diğer çalışanlara yaklaşımları, iş kıyafetleri, aksesuarları, yaka kartları gibi unsurlar da bu süreçte şekillenebilmektedir. Bunların müşteri memnuniyeti ve şirketin iç işleyişindeki önemi yadsınamayacak kadar büyük olmaktadır. Bu nedenle de bu detayları belirlerken profesyonel kişilerden yardım alınması sağlıklı olabilmektedir. Tüm bu unsurlar belirlenirken tıpkı diğer kurumsal kimlik unsurları gibi firmanın ihtiyaçlarına ve hedef kitlenin beklentilerine göre şekillenmekte olan detaylar arasında olmaktadır. Önemli olan bu süreç sonrasında ortaya çıkan ürünlerin hedef kitlenin ilgisini çekecek ve isteklerini karşılayacak şekilde oluşturulması olmaktadır. Çünkü oluşacak imaj ve kimlik hedef kitlenin beğenisini kazandığı müddetçe ürün ve hizmetlere taleplerin artması mümkün hale gelmektedir. Ürün veya hizmetlere talep arttıkça da şirketin istediği performansı gösterebilmesi ve bir sıçrayış yaşaması kolayca mümkün olabilmektedir.

Firmalar ve Kurumsal Kimlik

Günümüzde birbirleriyle aynı ya da benzer hizmetleri ve ürünleri kendi tarzları ile piyasaya çıkartan rakip şirketler oldukça fazla sayıda bulunmaktadır. Artan tüketim ihtiyaçları kişileri daha çok hizmet ve ürün satın almaya yönlendirmektedir. Talep bu kadar artarken bu talepleri karşılamak için harekete geçilmesi de gerekmektedir. Bunun için hangi konuda olursa olsun hizmet ya da ürün üreterek tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işletmeler oluşturulmuş ve her geçen gün oluşturulmaya devam edilmektedir. Bazı büyük şirketler kurumsallaşmış, markalaşmış ve rakiplerinin önüne geçerek tanınırlıklarını arttırmışlardır. Öyle ki bu şirketlerin isimleri, logoları, sloganları, sıklıkla kullandıkları ve sembol haline getirdikleri renkler ve sesler gibi detayları çok kolay bir şekilde onları hatırlatacak şekilde kişiler arasında bilinirliği artmıştır. Yeni kurulan bazı şirketler de hızlıca büyüyüp güzel bir ivme yakalayarak rakiplerine yetişmekte ve isimlerini çabuk bir şekilde duyurabilmektedir. Tüm bu başarıların altında yatan büyük küçük pek çok detay bulunmaktadır. Ürünlerin hedef kitlenin ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde şekillendirilmesi gibi temel sebeplerin haricinde iyi pazarlama ve reklam teknikleri kullanımı, markalaşma adımlarını doğru bir şekilde atmaları ve kurumsal kimlik oluşturmaları da bu noktada son derece etkili olmaktadır. Bir şirketin oluşturduğu kurumsal kimlik o şirketle ilgili her detaydan kolayca okunabilmektedir. Çünkü kimlik denilen kavram tıpkı bireylerdeki gibi dışa vurulan içteki özellikleri de kapsamaktadır. Şirketlerinin iç işleyişindeki düzen ve tutarlılık işlerin kalitesini arttırarak ve çalışanların müşterilere yaklaşımını şekillendirerek direkt olarak müşteriye yansımaktadır. Bunun dışında ürünlerin ve hizmetlerin niteliği, nasıl sunulduğu, beklentilere göre nasıl iyileştirilmelerin yapıldığı gibi detaylar da direkt olarak müşterilerin dikkatini çekmektedir. Pek çok unsurdan oluşan bu kimlik kavramı soncunda müşterilerin kafasında o firma ya da marka için oluşturulan bir imaj olmaktadır. Bu imaj da tüketim alışkanlıklarını ve o firmayı ne kadar tercih edeceklerini belirlemektedir. Firmaların performanslarını istedikleri düzeyde tutmaları için sağlam temellerde kurumsal kimlik oluşturmaları gerekmektedir. Çünkü bu unsur sonradan üzerinde kalıcı değişikliklerin yapılmasının zararlı olacağı temelleri içermektedir. Bir firma kurumsal kimlik çerçevesinde şekillenen temeller üzerinde kurulmakta ve kendisini büyütmeye ve geliştirmeye bu temeller üzerinde devam etmektedir.

Kurumsal Kimlik Ajanslarına Niçin İhtiyaç Duyulur?

Kurumsal kimlik oluşturmak ve şirketteki tüm detayları buna göre belirlemek tüm büyük markaların yaptığı uygulamalar olmaktadır. Kendisini geliştirmek isteyen firmalar için bu bir sorumluluk olmaktadır. Bu noktada hizmet vermekte olan kuruluşlar bulunmakta ve şirketlerin talep ve ihtiyaçlarına göre bu süreci planlayıp uygulamaya geçirmektedirler. Firma kendi içerisinde yapacağı çalışmalarla her zaman için yeterli sonuçlara ulaşmayabilmektedir. Bunun nedeni her alanda yapılacak çalışmalar için uzman kişilerle çalışılmasının gerekliliği olmaktadır. Dışarıdaki diğer kuruluşlarla iş birliği halinde olmak bu gibi süreçlerde firmaların yararına olmaktadır. Günümüzde pek çok kurumsal kimlik ajansı bulunmakta ve bu alanda çalışan uzmanların sayısı da bir hayli fazla olmaktadır. Çünkü yeni kurulan ve önceden kurulup mevcut performansını yükseltmek isteyen firmalar bu ajanslara ihtiyaç duyarak başvurmaktadır. Bu ajanslar firmanın temel özelliklerini analiz ederek ihtiyaçlarını belirlemekte ve buna uygun adımlar atarak kimliğin şekillendirilme sürecine destek olmaktadırlar. Bir firmanın dışarıdan nasıl bir görünüm sergilediği ve kişilerin akıllarında nasıl bir imaj çizdiği çok farklı faktörden etkilenmekte ve kolay kolay değişmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle kurumsal kimlik oluşturulurken şekillenecek unsurların büyük çoğunluğu kalıcı olmaktadır. Sağlam temellerle ve yeterli bir şekilde oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Kurumsal kimlik analizi yapıldığında bir şirketin nasıl bir imaj çizdiği, beklentiler, performans ve çalışma tarzları gibi pek çok faktör görünmektedir. Çünkü bu kavram tüm bunları içerisinde bulunduran geniş bir kavram olmaktadır. Tüm çalışanlar ve yöneticiler firmanın hedeflerinin ve nasıl bir kimliği olduğunun bilincinde olarak çalışmaktadır. Bu da kimlik kavramının şirketin iç işleyişine de olumlu birçok etkisinin olduğunu göstermektedir. İç işleyişin dışında müşterilerle kurulacak bağın güçlenmesi de bu sayede rahatça olmaktadır.

Kurumsal Kimlik Hakkında Merak Edilen Sorular

Grafik tasarımcı; web siteleri, reklamlar, kitaplar, dergiler, posterler, bilgisayar oyunları, ürün ambalajları, afişler, kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik gibi çeşitli ürün ve faaliyetlerin görsel tasarımını yapar. Grafik tasarımcı, belirli bir mesajı, fikri veya konsepti görsel olarak iletmek için pazarlama ve yaratıcı departmanların diğer üyeleriyle birlikte çalışır.

Çalışma sahaları oldukça geniş olan grafik tasarımcıların görev tanımları şu başlıklar altında toplanabilir;

+ Tasarımın vermesi gereken mesajı belirlemek,
+ Bir projenin kapsamını belirlemek için müşteri veya sanat yönetmeni ile görüşmek,
+ Eskizler oluşturarak müşteriye sunmak,
+ Müşteriler tarafından önerilen değişiklikleri nihai tasarıma dahil etmek,
+ Çalışmalara, tüketicilerinin bakış açısından bakmak ve müşterinin istediği mesajın iletildiğinden emin olmak,
+ Web siteleri için konseptler, grafikler oluşturmak,
+ Tasarım stili, format, baskı ve zaman çizelgeleriyle ilgili danışmanlık yapmak,
+ Son trendleri ve bunların ticari ortamdaki rollerini analiz etmek,
+ Reklam yazarları, fotoğrafçılar, illüstratörler, diğer tasarımcılar, web geliştiricileri ve pazarlama uzmanları ile birlikte ekibin parçası olarak çalışmak,
+ Son teslim tarihlerine riayet etmek.

Grafik tasarımcı olmak için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Grafik bölümlerinden mezun olmak yeterlidir. Nitelikli bir grafik tasarımcı olmak için eğitimin yanı sıra özgün ve yaratıcı çalışmalara imza atmak gerekmektedir. Grafik tasarım unvanını almaya hak kazanan kişiler, reklam ajansları, kurumsal firmalar, tasarım stüdyoları gibi sahalarda çalışabilmektedir.

Çok yönlülük ve özgünlük kavramları ile ön plana çıkan grafik tasarımcılarda aranan nitelikler şunlardır;

+ Yaratıcılık yönü kuvvetli olmak,

+ Detaylara dikkat etmek,

+ Bir fikri tüketicilere iletmek için yeni yaklaşımlar düşünebilmek,

+ Photoshop, InDesign ve Illustrator gibi masaüstü yayıncılık araçlarına hakimiyet,

+ Sanatsal olarak ilgi çekici tasarımlar oluşturabilmek,

+ Aynı anda birden fazla projede çalışabilmek,
Zamanı yönetebilmek,

+ İletişim yönü güçlü olmak

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Yazdır